Books & Pipes Publishing je specializované nakladatelství s dlouholetou tradicí. Vzniklo v roce 2001 jako nezisková organizace přidružená
k vydavatelství Barrister
& Principal. Od roku 2017 působí samostatně.

Newsletter
Náš Facebook