Central European and American Perspectives on Visual Arts in Early Modern Europe

Central European and American Perspectives on Visual Arts in Early Modern Europe
29.06.2017

Central European and American Perspectives on Visual Arts in Early Modern Europe

184 Kč (sleva 25 %)
Běžná cena 245 Kč
Pouze u distributorů
Rok vydání: 
2013
Počet stran: 
176 + 8 stran bar. přílohy
Vazba: 
vázaná
ISBN: 
978-80-7485-017-2

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference představuje zajímavý vhled do uměleckohistorického výzkumu vybraných témat, jejichž společným jmenovatelem je střední Evropa raného novověku. Publikace vedle dílčích studií (umění a reformace, renesanční výzdobné programy a jejich filozofický a teologický smysl, činnost malířských cechů v 17.–18. století, fenomén barokního portrétu, problematika lokálního uměleckého centra baroka na příkladu Znojma, výuka architektura v osvícenské éře) přináší zajímavé srovnání metodologických přístupů, které k problematice zaujímají jak domácí, tak severoameričtí historikové umění nastupující generace.

Vychází v anglickém jazyce ve spolupráci se Seminářem dějin umění Masarykovy univerzity.

Newsletter
Náš Facebook