Jan Michl

Jan Michl

Teoretik a historik designu. Jeho hlavním badatelským zájmem je teorie designu, konkrétněji modernistická ideologie designu a její alternativy. Od počátku 80. let žije v Norsku. Působil jako profesor historie a teorie designu na Vysoké škole architektury
a designu v Oslu (AHO) a jako hostující profesor Fakulty informatiky a mediálních technologií při Gjøvik University College (HiG). Jeho články a studie najdete na webu www.jinamodernita.cz. Více než padesát jeho textů, v češtině, norštině, angličtině
a několika dalších jazycích, je dostupných na jeho webové stránce janmichl.com

Newsletter
Náš Facebook