Lubomír Kopeček

Lubomír Kopeček

Lubomír Kopecek (1975) je docentem politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Věnuje se hlavně české politice a srovnávací politologii. Je autorem nebo spoluautorem řady knih, mimo jiné Politické strany moderní Evropy (Praha 2005), Origin, Ideology and Transformation of Political Parties (Farnham 2010), Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997 (Brno 2010), Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu (Brno 2012), Fenomén Václav Klaus. Politická biografie (Brno 2012) a desítek článků v domácích a zahraničních politologických časopisech včetně prestižních East European Politics and Societies a Europe-Asia Studies.

Newsletter
Náš Facebook