Miloš Brunclík

Miloš Brunclík

 

Miloš Brunclík (1981) je odborným asistentem na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působí rovněž na vysoké škole CEVRO Institut. V rámci komparativní politologie se zaměřuje na parlamentní a poloprezidentské režimy, moderní politické strany, stranické systémy a úřednické vlády. Je autorem několika knih, např. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech – Česká republika v komparativní perspektivě (společně s Miroslavem Novákem, Praha 2008), Skandinávie: proměny severské politiky 
(společně s Vlastimilem Havlíkem a Anetou Pinkovou, Praha 2011), Internetové volby: budoucnost, nebo slepá ulička demokracie? 
(společně s Miroslavem Novákem, Praha 2013), a řady odborných článků v domácích 
i zahraničních politologických časopisech.
Newsletter
Facebook