Radek Horáček

Radek Horáček

Radek Horáček (1959) je profesorem na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zaměřuje se na teorii
a zprostředkování současného výtvarného umění. V letech 2002–2006 byl ředitelem Domu umění města Brna, v roce 1998 vydal knihu Galerijní animace a zprostředkování umění jako první českou monografii o aktivizující práci muzeí a galerií. Od roku 1977 publikoval více než tisíc recenzí, studií i glos v odborném i denním tisku, rozhlase a televizi. 

Newsletter
Náš Facebook